Informatie aanvragen

Voorwaarden

Bedrijven die lid willen worden zijn gevestigd in World Trade Center Amsterdam (gratis) of in Amsterdam met een duidelijke link naar Zuidas (jaarlijkse contributie van €300,-). Het lidmaatschap van WTC Amsterdam Business Club is persoonsgebonden, echter kunnen management-teamleden genodigd worden of in de plaats van het lid events bijwonen.

Het lidmaatschap wordt aangegaan voor de periode van een (kalender)jaar. Het beëindigen van het lidmaatschap kan door middel van het zenden van een email vóór het einde van het het lopende kalenderjaar aan businessclub@wtcamsterdam.com.

Jaarlijks organiseert WTC Amsterdam Business Club zes events. Vaak vier voor de zomer en twee er na. Op de homepage, bij agenda, kunt u zien welke events aanstaande zijn.

 

 

 

VOLG ONS

facebook-4-48twitter-4-48linkedin-4-48